Medezeggenschap

  

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO. Het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Esprit hechten veel waarde aan goede medezeggenschap. Dat wil zeggen: meedenken over de beleidsvorming, bewaken van en aanspreken op afgesproken beleid en zo nodig tegengas geven aan het (College van) Bestuur en de eindverantwoordelijken van de Esprit Scholen.

Reglementen

De afspraken over de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de volgende documenten:

Leden

De GMR heeft de volgende leden.

Personeelgeleding

 • Fred Poeser  |  AICS
 • Ineke Hoeffnagel  |  ALASCA
 • Maarten Mensinga  |  Berlage Lyceum
 • Roos Luiten  |  Berlage Lyceum
 • Dirk van der Zouwen  |  Cartesius Lyceum
 • Estevan Veenstra  |  DENISE
 • Joep Klamer  |  Eilanden
 • Arjaan Bolt  |  Europaschool
 • Marit Pont  |  Marcanti College
  - vice-voorzitter GMR VO
 • Paul Soree  |  MSL
 • Cees Glastra van Loon  |  Mundus College
 • Sjaak Meerdink  |  Mundus College
  - voorzitter GMR VO,
  - secretaris GMR VO+PO
 • Niels Koopman  |  Het 4e Gymnasium

Oudergeleding

 • Henk Maul  |  Spring High
 • Guus ten Bosch  |  MSL
 • Michel Alders  |  Eilanden
 • Corné Bos  |  WSV
 • Takeda Masako  |  AICS
 • Carolina Klurfan  |  AICS

Leerlinggeleding

 • Shanta aan de Stegge  |  Berlage Lyceum
 • Johannus Liaghat  |  Het 4e Gymnasium

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.