Verzekeringen

  

Collectiviteitskorting Ziektekostenverzekering

Ieder jaar ben je in de gelegenheid om van ziektekostenverzekeraar te wisselen. 

Als medewerker van Esprit kun je gebruik maken van onze collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis 'Aanvullend Onderwijs' of gebruik maken van het collectief via de Gemeente Amsterdam: VGA Onderwijs.

Hoe stap je over? 
In november/ december komt de informatie van de verschillende aanbieders beschikbaar. Met een onafhankelijke zorgvergelijker kun je verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken en tot een passende zorgverzekering komen die goed bij jouw zorgbehoeften aansluit.

Ook kunnen alle medewerkers van Esprit Scholen gebruik maken van de collectieve voordelen van diverse schadeverzekeringen.

Pensioenopbouw bij het ABP

Wanneer je bij Esprit Scholen werkt bouw je pensioen op bij het ABP. De premies die hiervoor zijn verschuldigd worden door Esprit Scholen automatisch ingehouden op het salaris en gestort naar je pensioenpolis. Op de website van het ABP vind je extra mogelijkheden en keuzes die je kunt maken ten aanzien van je pensioen.

Je kunt ervoor kiezen om de waarde van eerder opgebouwde pensioenen over te dragen naar het ABP. Het is verstandig dit binnen 6 maanden na indiensttreding bij Esprit Scholen te doen. Op de website van het ABP wordt uitgelegd of deze waardeoverdracht in jouw persoonlijke situatie verstandig is en hoe dit is te regelen. Ben je immigrant? Op de volgende website kun je informatie vinden over de inkoop van gemiste AOW jaren: SVB

Loyalis

Loyalis is specialist in inkomenszekerheid en pensioenaanvullingen en biedt producten en diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, nabestaandenregelingen en pensioen. Iedereen die werkt bij Esprit Scholen kan bij Loyalis verzekeringen afsluiten. Wanneer je besluit een verzekering bij Loyalis af te sluiten via je werkgever zal de premie automatisch van je salaris worden ingehouden en worden gestort naar Loyalis.

Aanvullend verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Werknemers in het onderwijs kunnen zich via een ipap-verzekering bij Loyalis aanvullend verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt, krijgt in principe na twee jaar ziekte een wia-uitkering en een arbeidsongeschiktheidspensioen van het ABP. De ipap-verzekering keert hierop een aanvulling uit.

Overige verzekeringen

Op het Facilitair Bureau worden voor alle Esprit scholen taken uitgevoerd met betrekking tot verzekeringen en schademeldingen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, inbraak, vermissing of vernieling van persoonlijke eigendommen van bezoekers, leerlingen en personeel.

Het Facilitair Bureau beheert onder andere de volgende verzekeringen:

  • Collectieve Ongevallenverzekering: voor dekking van schades die tijdens schooltijd zijn ontstaan en die niet door de eigen ziektekostenverzekering worden uitgekeerd. Verbonden aan een bepaalde maximum uitkering;
  • Reisongevallen / reisbagageverzekering: voor ontstane schade tijdens de door de school georganiseerde schoolreizen in Nederland en naar het buitenland;
  • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bedrijven/scholen: dekking van schades ten gevolge van onrechtmatige daad.

Al deze verzekeringen zijn van toepassing voor leerlingen, personeelsleden, vrijwilligers, stagiaires en bestuursleden en zijn in eerste instantie aanvullend op de eigen particuliere verzekeringen.

  • Inboedel- en opstalverzekeringen voor alle scholen (m.u.v. Montessorischool Landsmeer [1] ): voor dekking van schade aan persoonlijke eigendommen van bezoekers, leerlingen en personeel wordt bij diefstal en inbraak tot een maximum bedrag van €500,- vergoed, als is voldaan aan de polisvoorwaarden;
  • WA- en ongevallenverzekeringen: voor dekking van schade tijdens stages in binnen- en buitenland gedurende de stagetijden en de reistijd naar de stageplaats.

In het algemeen geldt dat de school niet aansprakelijk is voor diefstal, inbraak, vermissing of vernieling van persoonlijke eigendommen van bezoekers, leerlingen en personeel. Dit geldt ook nadrukkelijk voor door leerlingen meegebrachte laptops/mobiele telefoons en dergelijke.

Voor detailinformatie over de actuele verzekeringen, dekkingen, specifiek advies en claimaanspraken kun je contact opnemen met de afdeling Facilitair van het Centraal Bureau.

[1]
Voor de Montessorischool Landsmeer gelden andere voorwaarden t.a.v. inboedel-, opstal- en glasverzekering, omdat dit via de gemeente Landsmeer loopt.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.