Medezeggenschap

  

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO. Het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Esprit hechten veel waarde aan goede medezeggenschap. Dat wil zeggen: meedenken over de beleidsvorming, bewaken van en aanspreken op afgesproken beleid en zo nodig tegengas geven aan het (College van) Bestuur en de eindverantwoordelijken van de Esprit Scholen.

Reglementen

De afspraken over de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de volgende documenten:

Leden

De GMR heeft de volgende leden.

Personeelgeleding primair onderwijs

 • Annelies van den Oord | WSV
 • Paul Soree | DENISE PO
 • Natasja van der Put | AICS PO
 • Nandy Pulles | De Eilanden
 • Bart Jesse | De Verwondering
 • Quirine Smit | De Europaschool

Personeelgeleding voortgezet onderwijs

 • Fred Poeser  |  AICS VO
 • Markus Beunk  |  ALASCA
 • Maarten Mensinga  |  Berlage Lyceum
 • Mira Broers |  Berlage Lyceum
 • Regina Jacometti  |  Cartesius Lyceum
 • Ineke Hoeffnagel  |  DENISE VO
 • Marit Pont  |  Marcanti College
  - vice-voorzitter GMR VO
 • Daan de Graaf  |  Mundus College
 • Sjaak Meerdink  |  Mundus College
  - voorzitter GMR VO,
  - secretaris GMR VO+PO
 • Niels Koopman  |  Het 4e Gymnasium
 • Gijs Besseling | Spring High

Oudergeleding

 • Guus ten Bosch  |  MSL
 • Yana Verjans  |  DENISE PO
 • Merel Schogt | De Eilanden

Leerlinggeleding

 • Daudi Spit  |  Berlage Lyceum
 • Eki Arora | DENISE
 • Nik Eijgenstein | Cartesius Lyceum

Verslagen

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.