De Gesprekscyclus

  

Een goede gesprekscyclus is de basis voor kwaliteitsverbetering. Daarom is het belangrijk dat minimaal één keer per jaar een gesprek plaats vindt met je leidinggevende over jouw professionaliteit. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn je geschiktheid voor je functie, mogelijke problemen die je in je werk tegenkomt en de relaties met collega’s en leidinggevenden op het werk. Je kunt ook zelf een gesprek aanvragen, wanneer je daar behoefte aan hebt.

In het beoordelingsgesprek wordt over je functioneren een beoordeling gegeven door je leidinggevende. Hierdoor krijg je inzicht in je sterke en verbeterpunten op het werk. Het beoordelingsgesprek vindt plaats op vastgestelde momenten. Het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs aan leerlingen is een thema dat voortdurend de aandacht heeft op de scholen.

Sinds augustus 2006 gelden de bekwaamheidseisen en moeten scholen aantonen dat de leraren daadwerkelijk bekwaam zijn en in staat worden gesteld hun bekwaamheid te onderhouden. Docenten worden gestuurd op het ontwikkelen van een portfolio waarmee hun bekwaamheid kan worden verantwoord.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.