Verantwoording

Esprit Scholen legt verantwoording af over het beleid en over de besteding van de financiële middelen via de publicatie van een jaarverslag.

De resultaten van de scholen worden gepubliceerd via de Vensters PO en VO.