Vakantie en verlof

  

Vakantie

De schoolvakanties worden jaarlijks door het College van Bestuur vastgesteld. Meer informatie over de vigerende vakantieplanning:

Compensatie

Voor onderwijsondersteunend personeel (OOP) geldt dat de vakantie verplicht moet worden opgenomen in de schoolvakanties (uitgezonderd de eerste en de laatste week van de zomervakantie). Ter compensatie hiervan worden per kalenderjaar 2 compensatiedagen toegekend aan deze groep medewerkers. Deze regeling geldt uitsluitend voor onderwijsondersteunend personeel (OOP). 

 

Kortdurend verlof / Kort buitengewoon verlof

In de CAO VO en de CAO PO zijn een aantal regels vastgelegd rond kortdurend verlof. Het aanvragen van kortdurend verlof gebeurt altijd bij de eigen leidinggevende en bij diens afwezigheid bij zijn vervanger. In aanvulling op de CAO wordt dokters- en tandartsbezoek ook als kortdurend verlof geregistreerd en als zodanig behandeld. Dit met de aanvulling dat afspraken zo mogelijk buiten werktijd en vooral buiten lestijd worden gepland, dan wel aan het begin of einde van de dag.

Spaarverlof

Verlof sparen kan alleen indien er geen sprake is van boventalligheid of verdringing. Wanneer dit het geval is wordt dit door het College van Bestuur voorafgaande aan de aanvraag dan wel voorafgaand aan het betreffende schooljaar (bij lopende gevallen) kenbaar gemaakt.

Het spaarverlof wordt herkenbaar in de jaartaak opgenomen (roosteren). 

  • Zie CAO VO - Artikel 15.8 Bijlage 5 Regeling Spaarverlof VO
  • Zie CAO PO - Artikel 8.20 Bijlage IX Regeling Spaarverlof PO

Zwangerschaps- en Partnerverlof

Informatie over zwangerschaps- en bevallingsverlof staat in:


Informatie over Partnerverlof en Geboorteverlof staat in:

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.