CAO en andere arbeidsvoorwaarden

Je bent welkom bij Esprit Scholen. Of je nu een nieuwe baan of een stageplaats zoekt, of misschien interesse hebt in een zij-instroomtraject als leraar! Wij belonen je hiervoor met onze goede arbeidsvoorwaarden.

Aanstelling

Als je bij ons in dienst komt ontvang je een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt door de salarisadministratie aangemaakt nadat de eerste salarisbetaling heeft plaatsgevonden. Je ontvangt deze digitaal via Sign Request met het verzoek dit document digitaal te ondertekenen. Voor informatie of vragen over je arbeidsovereenkomst kun je terecht bij je leidinggevende.

CAO

Je arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO PO (Primair Onderwijs) of in de CAO VO (Voortgezet Onderwijs). Welke CAO op jou van toepassing is, is afhankelijk van je aanstelling. Werk je bij een basisschool, dan geldt de CAO PO. Werk je binnen het voortgezet onderwijs, dan geldt de CAO VO. Voor het onderwijs ondersteunend personeel geldt in de regel de CAO VO. Voor medewerkers die uit het buitenland worden aangetrokken, gelden aanvullende regelingen.

Voor de laatste ontwikkelingen en trends in de arbeidsvoorwaarden zoals die binnen het onderwijs gelden verwijzen wij je naar de onderstaande websites:


If you need an English translation please contact the HR advisor of your school. For Esprit-employees selected from abroad additional terms of employment are available.

Levensfasebewust personeelsbeleid

Het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs is een actueel thema. Iedere medewerker heeft op een basisschool het recht om jaarlijks 40 uren van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid. In het VO krijgt iedere docent jaarlijks de beschikking over 50 uren die aangewend kunnen worden voor verschillende doeleinden.

i Zie CAO PO: art. 8a Duurzame Inzetbaarheid

Onkostenvergoeding

Je krijgt een vergoeding voor de bijzondere kosten die je in opdracht van de school maakt, zoals o.a. dienstreizen, verblijfskosten en eventueel overige kosten vergoed. Indien maaltijdverstrekking door je leidinggevende noodzakelijk wordt geacht, wordt de maaltijd vergoed tot
maximaal € 15,- per warme maaltijd. Deze kosten dien je vooraf met je leidinggevende te bespreken.

Declaratie van onkosten vindt alleen plaats op basis van originele bonnen en facturen. Reis je met een persoonlijke OV kaart, dan is het mogelijk om via de site declaratieoverzichten te printen.

Uitruilregeling

Bij Esprit kun je gebruik maken van de "uitruilregeling reiskosten woon-werk verkeer". Via de uitruilregeling heb je de mogelijkheid om een deel van je bruto eindejaarsuitkering uit te ruilen voor een aanvullende netto reiskostenvergoeding. De uitruilregeling kun je vanaf november 2020 aanvragen via je persoonlijke account in Youforce. 

De actuele toelichting op de regeling vind je op de website van Dyade, onder de landelijke Dyade uitruilregeling, zie: Uitruilregeling Dyade

Bedrijfsmiddelen

Je kunt voor de uitoefening van jouw functie, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een mobiele telefoon, laptop of een Ipad ontvangen. Hiervoor onderteken je een gebruikersovereenkomst.

Daarnaast kun je gebruik maken van korting op verzekeringen, software, hardware, tijdschriften, boeken en accessoires via verschillende webwinkels:

i slim.nl
i surfspot.nl

Computers en laptops
Wij bieden de mogelijkheid om (tijdelijk) fiscaal voordelig een nieuwe laptop, ipad of computeraccessoires aan te schaffen. Het belastingvrij vergoeden van een computer, laptop of een iPad mag echter alleen als deze voor tenminste 90% zakelijk gebruikt wordt. Voor de aanschaf van headset en software voor je computer geldt dat je er tenminste 10% zakelijk gebruik van maakt. Dit aanbod geldt zolang er (WKR) budget beschikbaar is en voor max. 1 device per persoon (plus accessoires).

Hoe werkt het?

  • Ga naar www.fiscfree.nl en log in.
  • Het projectnummer is 722559.
  • Kies een product uit de Fisc Free webshop en lees de spelregels goed door.
  • Geef aan hoe je het bedrag wil verrekenen. Het maximaal te verrekenen bedrag is € 750,-. De kosten worden verrekend met een bruto loonbestanddeel waardoor fiscaal voordeel wordt verkregen. Een eventueel hoger bedrag betaal je netto.
  • Ga akkoord met de Aanvulling op de Arbeidsovereenkomst.

  

Naar boven

Regeling reiskosten woon-werk verkeer

De vergoeding die je als medewerker ontvangt voor het woon-werkverkeer (verplaatsingskosten) wordt vastgesteld conform CAO. 

In samenwerking met de gemeente Amsterdam wordt er van 1 augustus 2017 tot en met 1 augustus 2023 een extra reiskostenvergoeding betaald aan leerkrachten die bij Esprit Scholen werkzaam zijn. Kijk voor meer informatie over deze vergoeding op de website van de gemeente Amsterdam

i CAO VO, Artikel 13.1, Bijlage 3, Regeling Verplaatsingskosten
i CAO PO, Artikel 7

Parkeerbeleid

Parkeervergunningen worden per stadsdeel uitgereikt aan de scholen. De toekenning van de parkeervergunningen worden per school geregeld. Medewerkers betalen de parkeervergunning zelf.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.