Professionalisering

  

Academy

Wil je meer informatie over de Esprit Academy?

Bij Esprit Scholen vinden wij de ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk. Uitgangspunt is dat iedere leerling onderwijs verdient dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt. Het best denkbare onderwijs verzorgen wij met collega’s die het vanzelfsprekend vinden om zich te ontwikkelen in een omgeving die ruimte biedt om van elkaar en met elkaar te leren. Daarom investeren wij in opleiding en ontwikkeling. Zo houden we de kennis, kunde en motivatie van onze medewerkers op een hoog niveau. Ons professionaliseringsaanbod vind je in de Esprit Academy.

Meer informatie over de Esprit Academy vind je hier. 

Conferentie Inspiratie, Innovatie en Internationalisering

Esprit Scholen organiseert jaarlijks de conferentie Inspiratie, Innovatie en Internationalisering (II&I). De II&I conferentie vindt plaats op 24 oktober 2022. 

Deze conferentie staat in het teken van Inspiratie, Innovatie en Internationalisering. Je ontmoet andere docenten van onze PO- en VO-scholen en deelt met elkaar kennis en ervaring. Kennisdeling vindt grotendeels plaats via workshops die worden verzorgd door onze eigen docenten. In de workshops wisselen we ervaringen, inzichten en good practices rondom de 3 I’s met elkaar uit.

Heb je interesse om een workshop te verzorgen?
Leuk! Neem contact op met je schoolleider voor meer informatie.  

Begeleiding startende docenten

Startende docenten binnen Esprit Scholen
Een kwart van de starters verlaat binnen 5 jaar het onderwijs. Een gemiste kans! Esprit Scholen vindt goede begeleiding belangrijk voor de vernieuwing, kwaliteit en toekomst van het onderwijs.

De Gesprekscyclus

Een goede gesprekscyclus is de basis voor kwaliteitsverbetering. Daarom is het belangrijk dat er minimaal één keer per jaar een gesprek plaats vindt met je leidinggevende over jouw professionaliteit.

Van VO naar PO

Denk jij te passen in het basisonderwijs of wil je wel eens je blik verruimen? Of zou je als VO docent meer willen werken of willen doorwerken na je pensioen? Kom lesgeven op één van onze basisscholen!

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.