Integriteit en vertrouwenszaken

  

Integriteitscode

De Integriteitscode van Esprit is bedoeld voor iedereen die binnen (en buiten) de gebouwen van Esprit werkzaam is dan wel werkzaamheden verricht en geeft aan hoe wij met elkaar en met anderen - leerlingen, ouders, externen - om willen gaan. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag.

Vertrouwenspersonen

Overal waar mensen samen zijn en samen werken, komen ook ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voor. Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Soms heb je de hulp van een derde nodig. Meestal is dat de leidinggevende of in een enkel geval een vertrouwenspersoon.

Voor de medewerkers van Esprit Scholen zijn twee externe vertrouwenspersonen aangesteld.

De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en begeleidt indien nodig. Op iedere school zijn verder één of meerdere interne vertrouwenspersonen aangesteld die kunnen worden benaderd.

Esprit heeft een klachtenregeling opgesteld die via de website is te vinden. Hierin staat beschreven hoe er met klachten wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheid daarbij heeft en binnen welke termijnen de klacht wordt afgehandeld.

Esprit Scholen beschikt ook over interne vertrouwenspersonen.
Voor meer informatie klik je hier.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.