Raad van Toezicht

  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. De Raad houdt toezicht op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken van Esprit Scholen. De Raad beoordeelt ook het functioneren van het College van Bestuur. Daarnaast geeft de Raad advies aan het College van Bestuur. De afspraken staan in het reglement Raad van Toezicht. Daarnaast als bijlage bij het reglement Raad van Toezicht het toetsingskader voor toezicht en werkgeverschap.

Leden van de Raad van Toezicht

Mevrouw F. Deug (voorzitter)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Antidiscriminatiebureau RADAR
 • Voorzitter bestuur Mores.online
 • Lid onafhankelijke klachtencie. Inspectie van het Onderwijs
 • Lid Raad van Toezicht Vereniging Openbaar Onderwijs

De heer A. Amhaini

 • Zakelijk Directeur NTR

Mevrouw M. Dröge

 • Programmamanager Landelijk Gebied voor Wadden, Kop van Noord-Holland, West-Friesland
 • Reserveofficier Koninklijke Marine in de rang van Kapitein-luitenant ter zee (Logistieke dienst)

Mevrouw M.F. van den Berg

 • Lid College van Bestuur Hogeschool Inholland
 • Voorzitter RvC Techniek Nederland Verzekeringen
 • Lid Raad van Toezicht MOC ’t Het Kabouterhuis

De heer M.J.S.M. van der Meer

 • Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Tilburg Lawschool en het CAOP in Den Haag
 • Onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor de MBO-sector verbonden aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
 • Lid van de Sociaaleconomische Raad Brabant
 • Lid van de Raad van Advies van Consortium Beroepsonderwijs
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen

De heer R.W.J Rijk (vice-voorzitter)

 • Voormalig voorzitter College van Bestuur Stichting Carmelcollege

Commissies

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies actief.

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht over het financieel beleid en beheer van Esprit. De afspraken staan in het reglement Auditcommissie.

Commissie Kwaliteit, Onderwijs en Governance

De commissie Kwaliteit, Onderwijs en Governance adviseert de Raad van Toezicht over onderwijs inhoudelijke zaken en het beleid van Esprit. De afspraken staan in het reglement Onderwijscommissie.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met het College van Bestuur.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik gemaakt van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.