Juridische zaken

  

De bedrijfsjurist adviseert het College van Bestuur, de directeuren van de verschillende Esprit scholen en afdelingen op het Centraal Bureau. De bedrijfsjurist Annette Veraart kan benaderd worden voor allerlei juridische vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • zaken betreffende leerlingen en ouders;
  • algemene zaken als beoordeling van contracten, algemene voorwaarden en opstellen van reglementen als de schoolgids, privacyreglement en klokkenluidersregeling.

Ook kan juridisch advies gevraagd worden voor onderwerpen met een juridische component, zoals verzekeringen, ICT kwesties, buurtoverleg, ministeriƫle regelingen, en dergelijke.

Naast de interne advisering, vertegenwoordigt de bedrijfsjurist Esprit in bezwaarprocedures (extern en intern) en in beroepszaken (extern). Het kan gaan om zaken die leerlingen en ouders aangaan en bijvoorbeeld gaan over het examenreglement. De procedures in personeelszaken betreffen meestal werkgever/werknemerszaken op basis van het beroepsrecht in de CAO.

Contactgegevens

Mevrouw Veraart is te bereiken via e-mail a.veraart@cb.espritscholen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiƫle cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.