Centraal bureau

  

MANIFEST

Lees het onderwijsmanifest 2018 - 2022

Het Centraal Bureau levert ondersteunende diensten voor het primaire proces en bestaat uit de afdelingen:

Het Centraal Bureau ontwikkelt en coördineert het beleid van deze aandachtsgebieden. Op de scholen zelf zijn decentrale adviseurs en medewerkers op deze aandachtsgebieden werkzaam. Ze vallen hiërarchisch onder de betreffende school.
 

Facilitair bureau

Het facilitair bureau houdt zich bezig met de onderwerpen inkoop, vastgoed, gebouwbeheer en facilitaire zaken. Zo helpt het facilitair bureau de scholen en de facilitaire medewerkers op de scholen bij hun dagelijkse (technische) beheertaken. Daarnaast controleert het facilitair bureau of de (wettelijke) verplichtingen en afspraken, die tussen de scholen en het bestuur zijn gemaakt, worden nageleefd. Verder geeft het facilitair bureau de aanzet voor de implementatie van nieuwe zaken naar aanleiding van nieuwe regelgeving, technische innovaties en andere relevante ontwikkelingen op haar aandachtsgebied. 

Het facilitair bureau is bereikbaar via e-mail: facilitair@cb.espritscholen.nl.

Het team van het facilitair bureau bestaat uit het hoofd Facilitaire zaken (Maarten Boelsma) en drie medewerkers.

 • Maarten Boelsma is het hoofd van de afdeling en als zodanig verantwoordelijk voor een scala aan taken die allemaal verband houden met het in stand houden, verbeteren en vernieuwen van de diverse schoollocaties. 
  E-mail: m.boelsma@cb.espritscholen.nl
 • Ginie Ruitenbeek houdt zich voornamelijk bezig met het klein en groot technische onderhoud van de scholen, met het toezicht op, en deels de uitvoering van de wettelijke verplichtingen. Ze voert het contractbeheer van de diverse onderhoudscontracten uit en daarnaast bereidt zij technische projecten voor, laat deze uitvoeren en begeleidt deze. Ook stelt zij begrotingen t.b.v. het technisch onderhoud op.
  E-mail: g.ruitenbeek@cb.espritscholen.nl
 • Nathalie Wernsen heeft als belangrijkste taak om bij grote nieuw- en verbouwprojecten de inrichting, dienstverlening en verhuizing in goede banen te leiden. Daarnaast heeft zij ook het beheer over een aantal contracten, regelt zij alle verzekeringzaken, cöordineert verhuizingen en regelt in een aantal gevallen het medegebruik.
  E-mail: n.wernsen@cb.espritscholen.nl
 • Victor Seignette
  E-mail: v.seignette@cb.espritscholen.nl

Financiën en salarisadministratie

De financiële administratie van Esprit Scholen zorgt voor de tijdige, juiste en volledige verwerking van de financiële mutaties en de analyse van de financiële resultaten. Daarnaast coördineert de afdeling de salarisadministratie, waarbij de nadruk ligt op de controle van de verwerkte mutaties en het zorgdragen voor tijdige betaling. De salarisadministratie is uitbesteed aan een externe salarisverwerker.
De medewerkers op de afdeling dragen zorg voor de diverse onderdelen van de administratie, zoals:

 • verwerken van inkoopfacturen en zorgdragen voor tijdige betaling
 • opstellen van facturen en innen van ouderbijdragen
 • vaste activa administratie
 • grootboekadministratie
 • salarisadministratie
 • inboeken van de bankafschriften
 • maandafsluiting en analyse van de cijfers
 • belastingaangiftes
 • opstellen van de jaarrekening
 • voorbereiden en begeleiden van de accountantscontrole

Voor het digitaal aanleveren van inkoopfacturen, kunnen leveranciers gebruik maken van het emailadres: facturen@cb.espritscholen.nl Informatie over loonstroken en jaaropgaven, kunnen medewerkers vinden op de pagina: Loonstroken en jaaropgaven.

Het team van de afdeling Financiële en salarisadministratie wordt aangestuurd door Johan Molenaar en bestaat uit:

Personeel en organisatie

De afdeling P&O bestaat uit:

 • Hoofd P&O
 • Adviseur Strategie en Ontwikkeling
 • P&O adviseurs
 • Coördinator verzuim & re-integratie
 • Medewerkers personeelsadministratie

Hoofd P&O

Moniek de Suijck
Het Hoofd P&O stuurt de afdeling P&O aan, en ontwikkelt en implementeert beleid op het gebied van Personeel en Organisatie voor de Esprit Scholen. Ook adviseert en ondersteunt het hoofd het management bij de uitvoering van het beleid.

Contact:
m.desuijck@cb.espritscholen.nl of 020-5854807

Adviseur Strategie en Ontwikkeling

Nursen Sert
Nursen richt zich op de beleidsmatige HR-zaken.

Contact:
n.sert@cb.espritscholen.nl of 020-5854808

P&O adviseurs

Renske Hogenes, Wiebe Selles, Akkelien Smit, Martine Korthorst - Koning & Souad Afkerin
De P&O adviseurs adviseren en ondersteunen het management bij de centrale beleidsontwikkeling en de implementatie hiervan op schoolniveau. Daarnaast adviseren, begeleiden en informeren de P&O adviseurs leidinggevenden en medewerkers over alle zaken rondom: de instroom (werving en selectie), doorstroom (functioneren, ontwikkelen, belonen en beoordelen) en uitstroom van medewerkers. De P&O adviseurs zijn frequent op de scholen aanwezig.

Voor vragen kun je natuurlijk altijd even bellen of een afspraak maken.

Contact:
r.hogenes@aics.espritscholen.nl
w.selles@cb.espritscholen.nl
a.smit@cb.espritscholen.nl
m.korthorst@cb.espritscholen.nl
s.afkerin@cb.espritscholen.nl
 

Coördinator verzuim & re-integratie

Souad Afkerin
Souad houdt zich vooral bezig met activiteiten omtrent de Wet Poortwachter en re-integratie. 

Contact:
s.afkerin@cb.espritscholen.nl of 020-5854803

Personeelsadministratie en Werving & Selectie

Sandra van den Berg & Arja Alkemade
Sandra en Arja verzorgen de gehele personeelsadministratie vanaf het moment dat een medewerker in dienst treedt tot en met de uitdiensttreding. Je kunt bij Sandra en Arja terecht met alle vragen over zaken zoals:

 • Adreswijzigingen
 • Bedrijfsfitness Nederland
 • Declaraties
 • Nationale Fiets Projecten
 • Reiskostenvergoedingen
 • Overige personeelszaken
 • Werving & Selectie

Contact:
hradministratie@cb.espritscholen.nl of 020-5854809 en 020-5854831

Informatie voor medewerkers is te vinden onder: Medewerkers

Planning en control

De afdeling Planning & Control is verantwoordelijk voor:

 • Bewaken van de financiën en het gehele proces van planning en control van Esprit Scholen
 • Ondersteunen van de scholen bij de uitvoering van het financiële beleid
 • Maken en bewaken van financieel beleid
 • Onderhouden financiële contacten met verschillende externe partijen
 • Adviseren van het College van Bestuur en de directeuren
 • Bewaken van de administratieve organisatie
 • Bewaken van de voortgang op het terrein van het risicomanagement 

Planning & Control ondersteunt met de volgende producten:

 • De kaderbrief voor de begroting en de meerjarenbegroting
 • De begroting en de meerjarenbegroting
 • De periodieke en adhoc rapportages en prognoses
 • Het jaarverslag. Dit wordt in samenwerking met de financiële administratie opgesteld
 • Project control
 • Business cases

Hoofd Control

Mohammed Chatbi
Mohammed Chatbi houdt zich vooral bezig met de financiële huishouding van Esprit Scholen met speciale aandacht voor VO-scholen. Mohammed is ook verantwoordelijk voor de totstandkoming van de onderstaande taken.

Contact:
m.chatbi@cb.espritscholen.nl of 020-5854823

Informatiemanagement

Informatie en informatievoorzieningen worden steeds belangrijker. Met de vergaande digitalisering van werkzaamheden en een groei van informatie-gestuurd werken, is de informatievoorziening bepalender dan ooit voor de strategie en werkprocessen. Hierdoor komt de nadruk van IT steeds meer te liggen op de informatie en de functionele inrichtingskant, en dus op informatiemanagement.
De afdeling informatiemanagement (IM) zorgt voor de vertaling van de informatiebehoeften -die uit de verschillende onderwijs- en bedrijfsprocessen ontstaan- naar de informatievoorzieningen die deze processen ondersteunen. De informatievoorzieningen bestaan uit mensen en middelen, zoals de informatie zelf, de applicaties en de ICT-infrastructuur.
IM is ontstaan vanuit de behoefte om meer grip te krijgen op een snel veranderd informatielandschap en de bijbehorende snel veranderende IT (mogelijkheden). Daarbij speelt ook regelgeving, zoals de AVG, een steeds grotere rol.

Hoofd Informatiemanagement (IM)

Rien Kusters
Rien Kusters is het hoofd Informatiemanagement en verantwoordelijk voor het beheer en het beleid ten aanzien van de informatievoorzieningen.

Contact: r.kusters@cb.espritscholen.nl

Centrale Leerlingadministratie (CLA)

De Centrale Leerlingadministratie (CLA) draagt zorg voor het beheer en de inrichting van Magister en ParnasSys. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ondersteuning bij storingen, de inrichting voor beoordelingen, PTO's en PTA's.

Contact: cla@cb.espritscholen.nl

Applicatiebeheer

De afdeling applicatiebeheer draagt zorgt voor het algehele applicatiebeheer van de centrale (administratieve) applicaties. Hierbij kan worden gedacht onder andere aan: Afas, Facet, DUO en Vensters. Zij zijn verantwoordelijk voor de centrale inrichting, het gebruikersbeheer en de beveiliging van de betreffende applicaties.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.