Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn -sinds 25 mei 2018- vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening heeft ook invloed op de scholen van Esprit en is gericht op het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.

Het Privacyreglement Onderwijsstichting Esprit beschrijft waarom de scholen persoonsgegevens verwerken en hoe met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. Het privacyreglement vindt u hier.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Onderwijsstichting Esprit heeft een eigen externe toezichthouder aangesteld, de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt de FG bereiken met via de onderstaande gegevens.

Naam:  Sjoerd van de Meerendonk
E-mail: privacy@espritscholen.nl