Links

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

www.duo.nl

Europees Aanbesteden

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/

Gemeente Amsterdam – onderwijs en jeugd

www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/

Inspectie van het Onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

Sectororganisatie Primair onderwijs

www.poraad.nl

Sectororganisatie Voortgezet onderwijs

www.vo-raad.nl

Stichting Onderwijsgeschillen

www.onderwijsgeschillen.nl

Vensters Primair Onderwijs

www.vensterspo.nl

Vensters Voortgezet Onderwijs

www.schoolvo.nl