Raad van Toezicht

  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. De Raad houdt toezicht op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken van Esprit Scholen. De Raad beoordeelt ook het functioneren van het College van Bestuur. Daarnaast geeft de Raad advies aan het College van Bestuur. De afspraken staan in het reglement Raad van Toezicht. Daarnaast als bijlage bij het reglement Raad van Toezicht het toetsingskader voor toezicht en werkgeverschap.

Leden van de Raad van Toezicht

Mevrouw F. Deug (voorzitter)

 • Voorzitter bestuur Mores, meldpunt grensoverschrijdens gedrag in de culturele en mediasector
 • Voorzitter Raad van Toezicht RADAR inc, antidiscriminatievoorziening
 • Lid Raad van Toezicht Stichting OPOZ
 • Lid Raad van Toezicht Vereniging Openbaar Onderwijs
 • Lid onafhankelijke klachtencie. Inspectie van het Onderwijs
 • Regent bij de Fundatie van Renswoude

De heer A. Amhaini

 • Interim Bovenschools Directeur Bedrijfsvoering bij Stichting BOOR Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht SOVON

Mevrouw M. Dröge

 • Senior strategisch adviseur Luchthavenzaken gemeente Haarlemmermeer
 • Reserveofficier Koninklijke Marine in de rang van Kapitein-luitenant ter zee (Logistieke dienst)

Mevrouw N.W. Tellegen

 • Voorzitter bestuur Amnesty International Nederland
 • Voorzitter Raad van Toezicht van De Kleine Komedie

Mevrouw H.J. Adriani

 • Directeur a.i. Onderwijs & Organisatie Rijn IJssel
 • Voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverbanden PO en VO Zoetermeer

De heer R.W.J Rijk (vice-voorzitter)

 • Voormalig voorzitter College van Bestuur Stichting Carmelcollege

Commissies

Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies actief.

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht over het financieel beleid en beheer van Esprit. De afspraken staan in het reglement Auditcommissie.

Commissie Kwaliteit, Onderwijs en Governance

De commissie Kwaliteit, Onderwijs en Governance adviseert de Raad van Toezicht over onderwijs inhoudelijke zaken en het beleid van Esprit. De afspraken staan in het reglement Onderwijscommissie.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met het College van Bestuur.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.