Juridische zaken

  

De bedrijfsjurist adviseert het College van Bestuur, de directeuren van de verschillende Esprit scholen en afdelingen op het Centraal Bureau. De bedrijfsjurist kan worden benaderd voor allerlei juridische vraagstukken zoals zaken betreffende leerlingen en ouders, de beoordeling van contracten en het opstellen van reglementen. Ook kan juridisch advies gevraagd worden voor onderwerpen met een juridische component, zoals verzekeringen, ICT kwesties, buurtoverleg, ministeriƫle regelingen, en dergelijke.

Naast de interne advisering, vertegenwoordigt de bedrijfsjurist Esprit in bezwaarprocedures (extern en intern) en in beroepszaken (extern). Het kan gaan om zaken die leerlingen en ouders aangaan en bijvoorbeeld gaan over het examenreglement. De procedures in personeelszaken betreffen meestal werkgever/werknemerszaken op basis van het beroepsrecht in de CAO.

Contactgegevens

De bedrijfsjurist is te bereiken via juza@cb.espritscholen.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiƫle cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.