Control

  

De afdeling Control heeft onder andere de volgende aandachtsgebieden/werkzaamheden:

 • Adviseren van het College van Bestuur, Raad van Toezicht en de directeuren van de scholen.
 • Maken en bewaken van financieel beleid.
 • Strategische en tactische advisering en beleidsontwikkeling op het terrein van Control en Managementinformatie (organisatiebreed).
 • Bewaken van de financiën en het gehele proces van planning en control van Esprit Scholen
 • Bewaken van de voortgang op het terrein van het risicomanagement
 • Toetsen van beleidsvoornemens op financieel-economische consequenties en aandragen van alternatieven.
 • Vertalen van strategisch bedrijfseconomisch beleid naar tactisch / operationeel beleid.
 • Ondersteunen van de scholen bij de uitvoering van het financiële beleid
 • Onderhouden financiële contacten met verschillende externe partijen
 • Bewaken van de administratieve organisatie.
 • Voorbereiden van (financiële) stukken voor de auditcommissie en de Raad van Toezicht.

Producten van de afdeling Control zijn onder andere:

 • De kaderbrief voor de begroting en de meerjarenbegroting
 • De begroting en de meerjarenbegroting
 • De periodieke en adhoc rapportages en (financiële) prognoses.
 • Financiële analyses.
 • Business cases.
 • Uitvoering van operationele en financiële audits.
 • Risicoanalyse rapportages.

 

Contactgegevens

De afdeling control is te bereiken op control@cb.espritscholen.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.