Vertrouwenspersoon

Intern & Extern

Interne Vertrouwenspersonen

Ouders en leerlingen kunnen zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon van de eigen school. Contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon vindt u op de website van desbetreffende school.

Esprit Scholen vindt het van groot belang dat de interne vertrouwenspersonen onderling en de externe vertrouwenspersonen goed samenwerken om optimale kwaliteit te leveren op het gebied van sociale veiligheid. Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de interne en externe vertrouwenspersoon is te vinden in de klachtenregeling.

Medewerkers van Esprit Scholen kunnen zich rechtstreeks richten tot de externe vertrouwenspersonen.

Externe vertrouwenspersonen

Overal waar mensen samen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen. Te denken valt aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende, de docent of de mentor. Soms is dat niet genoeg.

Werknemers van Esprit Scholen kunnen dan terecht bij de externe vertrouwenspersoon.
Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw,
op basis van een advies van CvB/MT en GMR.

Alice Vlottes

Alice Vlottes heeft als projectleider Pestweb veel te maken gehad met pesten en digitaal pesten (site en hulplijn tegen pesten). Zij heeft vele vragen van ouders en docenten beantwoord en geadviseerd hoe om te gaan met sociaal onveilige situaties. Ook docententeams heeft zij getraind in de aanpak van pesten. Als mediator heeft zij de vaardigheden om met succes bij conflicten te bemiddelen, zodat mensen weer met elkaar on speaking terms komen en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Zij is schoolpsycholoog op het voortgezet onderwijs en docent op een Hogeschool geweest. Verder vervulde zij de functie van vertrouwenspersoon op een Hogeschool. Naast haar functie als adviseur/vertrouwenspersoon werkt zij in een gezondheidscentrum als psycholoog.

Herman van der Wind

Herman van der Wind heeft als vakbondsbestuurder veel mensen begeleid bij het bespreken en oplossen van knelpunten tussen medewerkers en leidinggevenden. Als bemiddelaar bij gesprekken tussen daders en slachtoffers heeft hij ervaren, dat ook in de moeilijkste situaties mensen elkaar kunnen bereiken. Herman biedt als vertrouwenspersoon een luisterend oor, denkt mee in oplossingen en daagt uit om ook naar het belang van de ander te kijken. De oplossing ligt vaak niet in het vasthouden aan het eigen gelijk maar in de nuance en het gedeelde belang. Die ervaring heeft hij ook als voorzitter van bezwaren- en geschillencommissies. Herman is betrokken bij het behandelen van ingediende klachten over ongewenst gedrag en is mediator.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.