CAO en andere arbeidsvoorwaarden

Je bent welkom bij Esprit Scholen. Of je nu een nieuwe baan of een stageplaats zoekt, of misschien interesse hebt in een zij-instroomtraject als leraar! Wij belonen je hiervoor met onze goede arbeidsvoorwaarden.

Aanstelling

Iedere medewerker die in dienst treedt bij Esprit Scholen ontvangt een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt door de centrale HR-administratie aangemaakt. Je ontvangt deze in AFAS HR ter akkoord en digitale ondertekening. Voor informatie of vragen over de inhoud van de arbeidsovereenkomst kun je terecht bij je leidinggevende.

CAO

Je arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO PO (Primair Onderwijs) of in de CAO VO (Voortgezet Onderwijs). Welke CAO op jou van toepassing is, is afhankelijk van je aanstelling. Werk je bij een basisschool, dan geldt de CAO PO. Werk je binnen het voortgezet onderwijs, dan geldt de CAO VO. Voor het onderwijs ondersteunend personeel geldt in de regel de CAO VO. Voor medewerkers die uit het buitenland worden aangetrokken, gelden aanvullende regelingen.

Voor de laatste ontwikkelingen en trends in de arbeidsvoorwaarden zoals die binnen het onderwijs gelden verwijzen wij je naar de onderstaande websites:


If you need an English translation please contact the HR advisor of your school. For Esprit-employees selected from abroad additional terms of employment are available.

Levensfasebewust personeelsbeleid

Het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs is een actueel thema. Iedere medewerker van een een basisschool heeft het recht om jaarlijks 40 uren van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid. In het VO krijgt iedere docent jaarlijks de beschikking over 90 uren die aangewend kunnen worden voor verschillende doeleinden.

Kader besteding individueel budget Levensfasebewust Personeelsbeleid (februari 2023).

i Zie CAO PO: 8A Duurzame Inzetbaarheid

i Zie CAO VO: 7 Levensfasebewust personeelsbeleid/werkdrukvermindering

Onkostenvergoeding

Esprit Scholen vergoedt de bijzondere kosten die in opdracht zijn gemaakt zoals o.a. dienstreizen, verblijfskosten en eventueel overige kosten. Indien maaltijdverstrekking door een leidinggevende noodzakelijk wordt geacht, wordt de maaltijd vergoed tot maximaal € 15,- per warme maaltijd. Via Afas mijninsite.

Alle onkosten dienen vooraf met de leidinggevende overlegd te worden. Declaratie van onkosten vindt alleen plaats op basis van originele bonnen en facturen. Reis je met een persoonlijke OV kaart, dan is het mogelijk om via onderstaande website declaratieoverzichten te printen.

Uitruilregeling

Deze regeling biedt de mogelijkheid om per kalenderjaar (een deel van) de bruto eindejaarsuitkering te ruilen voor een (aanvullende) onbelaste reiskostenvergoeding woon- werkverkeer. Ook als je niet voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer in aanmerking komt, kan dit interessant voor je zijn.

Je kunt deze regeling ook invoeren via AFAS MijnInsite (keuzemodel)/reiskosten.

Bedrijfsmiddelen

Je kunt voor de uitoefening van jouw functie, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een mobiele telefoon, laptop of een Ipad ontvangen. Hiervoor onderteken je een gebruikersovereenkomst.

Daarnaast kun je gebruik maken van korting op verzekeringen, software, hardware, tijdschriften, boeken en accessoires via verschillende webwinkels:

i slim.nl
i surfspot.nl

Regeling reiskosten woon-werk verkeer

De vergoeding die je als medewerker ontvangt voor het woon-werkverkeer (verplaatsingskosten) wordt vastgesteld conform CAO. 

In samenwerking met de gemeente Amsterdam wordt er van 1 augustus 2017 tot en met 1 augustus 2024 een extra reiskostenvergoeding betaald aan leerkrachten die bij Esprit Scholen werkzaam zijn. De eerste 25 km voor het PO zijn komen te vervallen. Kijk voor meer informatie over deze vergoeding op de website van de gemeente Amsterdam

i CAO VO, Artikel 13.1, Bijlage 3, Regeling Verplaatsingskosten
i CAO PO, Artikel 7

Parkeerbeleid

Parkeervergunningen worden per stadsdeel uitgereikt aan de scholen. De toekenning van de parkeervergunningen wordt per school geregeld. Esprit Scholen vergoedt de parkeervergunning van alle medewerkers sinds en - tenminste - zolang dit is opgenomen in de lerarenagenda.

Amsterdamse lerarenagenda 2023 - 2027

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.