Duurzaamheid

  

Esprit Scholen werkt aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen met een eigen Plan Duurzaamheid. We kiezen voor een brede, samenhangende aanpak, door aandacht te besteden aan:

 • wat we leren - duurzaamheid krijgt een (vaste) plek in het curriculum;
 • hoe we leren - pedagogiek en didactiek voor sociaal-ecologische duurzaamheid;
 • waar we leren – streven naar klimaatneutrale gebouwen en een circulaire bedrijfsvoering;
 • van wie we leren - professionele ontwikkeling van medewerkers en
 • met wie we leren – aansluiten bij onze omgeving (bijvoorbeeld Nieuw Amsterdams Klimaat).

Dat doen we de komende jaren onder andere door een Docentennetwerk Duurzaamheid, door leerlingen aan te moedigen om in en om de school taken op zich te nemen of bijvoorbeeld een green team te vormen en door aan een duurzaam meerjaren-investeringsplan te werken voor onze schoolgebouwen. Door professionalisering en deelname in netwerken leggen we ook hier de nadruk op ontwikkeling en samenwerking. Dat is niet alleen leuk en uitdagend, onze leerlingen vragen er ook om.

Pedagogiek en didactiek

Door leerlingen en mee te laten denken over duurzaamheid in de school en hen daarmee ook handelingsperspectief te geven, maakt de school een didactische keuze. Wij stimuleren dit. Meerdere Esprit scholen hebben leerlingen die actief zijn in een eco/klimaatclub, een gay-straight alliance (sociale duurzaamheid) en/of een (groene) leerlingenraad. Ook naar buiten gaan is een pedagogisch-didactische keuze. Via schooltuinen, tuindagen een buitenjuf of outdoor learning expert helpen we leerlingen om zich te verbinden met de natuurlijke wereld om ons heen.

Curriculum

De invulling die duurzaamheid krijgt binnen het curriculum van onze scholen verschilt. Een paar hoogtepunten zijn het feit dat het Berlage Lyceum de eerste VO school in Nederland is die het vak ‘sustainability’ geeft, dat de AICS Eco School is en Montessorischool Landsmeer bezig is om tot Eco School geaccrediteerd te worden. Inmiddels zijn er 40 docenten van Esprit aangesloten bij het Duurzaamheid Docentennetwerk. Via dit netwerk wordt de integratie van duurzaamheid in het curriculum versterkt.

Bedrijfsvoering

Esprit is in 2022 begonnen met een CO2 nulmeting om de eigen CO2 voetafdruk in kaart te brengen. Ons inkoopbeleid heeft een aparte paragraaf duurzaamheid waarin beschreven staat dat ons beleid bijdraagt aan onze duurzaamheidsambities, ook op het gebied van personele inkoop. Duurzame inzetbaarheid vormt een aparte paragraaf in het strategisch HR beleidsplan.

Op een deel van de Esprit scholen zijn er schoolkantines of krijgen de leerlingen lunch van school. Duurzaamheid speelt daarbij vaak een rol. Bij een deel van de scholen is al het eten vegetarisch of wordt daar naartoe gewerkt, op andere scholen wordt gelet op voedselverspilling of mogen de leerlingen geen drinkpakjes meenemen.

Stichting Breikers heeft voor ons berekend dat ruim 70% van de Esprit medewerkers op de (elektrische) fiets naar school zou kunnen komen. In het kader van duurzame mobiliteit en gezondheid is daarom het Esprit-bike project gestart. Alle Esprit scholen hebben afgelopen jaar een of meerdere elektrische fietsen aangeschaft. Hiermee hebben medewerkers de mogelijkheid gekregen voor een periode van 6 weken met een Esprit e-bike van en naar het werk te fietsen, in de hoop dat hiermee nieuwe routines worden opgebouwd.

Gebouwen

Sinds 2019 worden onze bouw-en inrichtingsprojecten vanuit de volgende principes ontworpen en uitgevoerd: Circulariteit, natuurinclusiviteit en energieneutraliteit. Deze principes zijn tot uitvoer gebracht in:

 • de nieuwbouw van de AICS South;
 • de renovatie van het Berlage Lyceum;
 • de inrichting speelplaats van de Europaschool;
 • de verbouwing van AICS (Zandkasteel) in Zuid Oost;
 • de nieuwbouw van De Verwondering;
 • de renovatie en aanpassing van het gebouw van ALASCA;
 • de circulaire gevelrenovatie van het Mundus College;
 • de uitbreiding en vernieuwing van het interieur van Spring High, ALASCA, het Berlage Lyceum, TASC, de AICS South en AICS Zuid Oost. 

Esprit heeft een grote opslagplaats met schoolmeubilair van waar tafels, stoelen en kasten opgeslagen en weer vandaan gehaald kunnen worden. Zo hoeven bruikbare meubels niet weggegooid te worden en hoeft er minder nieuw schoolmeubilair gekocht te worden. Op zes scholen liggen zonnepanelen en daar komen er binnenkort nog twee bij. We werken er het komende jaar aan om op nog meer schoolgebouwen zonnepanelen te krijgen. Zes van onze scholen zijn al aangesloten op stadsverwarming. 

Professionele ontwikkeling

We streven ernaar dat alle Esprit docenten die handvatten zoeken om duurzaamheid in hun onderwijs te verankeren daarvoor een cursus of training kunnen volgen. Vanuit de Esprit Academy zijn er op dit gebied het komende jaar 3 verschillende workshops te volgen. Op de Esprit dagen voor leidinggevenden, op studiedagen en de ii&i dag komt het thema duurzaamheid langs zodat ook gezamenlijk verdiepingsslagen kunnen worden gemaakt.

Omgeving

Steeds meer van de Esprit schoolpleinen vergroenen. Natuurinclusiviteit speelde een grote rol bij de inrichting speelplaats van de WSV en de Europaschool. Ook op sociaal vlak zoeken veel scholen een duurzame verbinding en sociale cohesie met en in de buurt. Via buitenlessen of een vak als ‘sustainability’ komen leerlingen in contact met de omgeving rondom de school. Er is een start gemaakt met het opzetten van duurzame netwerken. Voor het onderwijs is dat onder andere deelname aan de Sustainabul VO. Op het gebied van gebouwen en bedrijfsvoering is er deelgenomen aan bijeenkomsten van het actienetwerk 15% gas terug.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.