ANBI

Onderwijsstichting Esprit en de aangesloten scholen hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wettelijk is een ANBI verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren.

Naam van de instelling

Esprit Scholen (in de statuten: Onderwijsstichting Esprit)
RSIN/fiscaal nummer: 8029.67.218
 

Adres en telefoonnummer

Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam
Tel. 020 – 5854811
 

Doelstelling

Esprit Scholen maakt zich sterk voor multicultureel, dynamisch en internationaal onderwijs. De 15 scholen die deel uitmaken van Esprit Scholen bieden een gevarieerd onderwijsaanbod:

  • primair en voortgezet onderwijs
  • praktijkonderwijs tot en met gymnasium
  • internationale scholen en tweetalig havo en vwo
     

Beleid

In het onderwijsmanifest 2023 - 2027 staan de ambities op onderwijsinhoudelijk terrein weergegeven voor de komende jaren. Het onderwijsmanifest vormt de basis voor de schoolplannen.

College van Bestuur

Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

Bij Esprit Scholen wordt de CAO voor Primair Onderwijs en de CAO voor Voortgezet onderwijs toegepast.

De beloning van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is conform de normen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
 

Jaarverslag

In het jaarverslag worden de activiteiten van Esprit scholen beschreven en is de financiële verantwoording opgenomen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.