Opleiden met Esprit

Opleiden met Esprit is een samenwerkingsverband tussen de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Esprit Scholen.

Het doel is om studenten kwalitatief goed op te leiden tot startende leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Opleiden met Esprit is een erkende opleidingsschool; dat wil zeggen dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door het Ministerie van Onderwijs, gecontroleerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze controle vindt periodiek plaats, zowel op de opleidingsinstituten (ILO en HvA) alsook bij de scholen zelf.

Momenteel stelt Opleiden met Esprit zich het doel ook erkend te worden als academische opleidingsschool.

Naar de website Opleiden met Esprit