Opleiden met Esprit

Opleiden met Esprit is een samenwerkingsverband tussen de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Esprit Scholen.

Het doel is om studenten kwalitatief goed op te leiden tot startende leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Opleiden met Esprit is een erkende opleidingsschool; dat wil zeggen dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door het Ministerie van Onderwijs, gecontroleerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze controle vindt periodiek plaats, zowel op de opleidingsinstituten (ILO en HvA) alsook bij de scholen zelf.

Momenteel stelt Opleiden met Esprit zich het doel ook erkend te worden als academische opleidingsschool.

Naar de website Opleiden met Esprit

 

Esprit werkt samen met de UPvA aan een Internationaal georiënteerde track

Esprit Scholen is in samenwerking met UPvA gestart met een Engelstalige specialisatie "internationaal georiënteerd onderwijs". Docenten en studenten in Amsterdam hebben in toenemende mate te maken met divers samengestelde klassen, maar ook diverse teams en ouderpopulaties. Deze superdiversiteit doet een groot appèl op de competenties van leerkrachten. De internationale track die samen met de UPvA is opgestart verrijkt de bagage van studenten in de lerarenopleiding en komt tegemoet aan de vraag naar leerkrachten met sterk ontwikkelde interculturele competenties in de metropoolregio Amsterdam, maar ook wereldwijd. In deze specialisatie leren studenten over verschillende internationale curricula voor het basisonderwijs en over curricula voor onderwijs aan vluchtelingen en nieuwkomers. Zij verdiepen zich in cultuur, communicatie en ‘Global Citizenship’. Daarnaast worden de Engelse taal en academische schrijfvaardigheid versterkt. Gedurende deze pilot lopen studenten stage bij DENISE, AICS en de Europaschool.

 

Voor meer informatie over deze specialisatie klik hier: