Verzuim en Ziekmelding

Als je ziek wordt en daardoor verhinderd bent je werk te verrichten, meld je dit telefonisch bij je leidinggevende. Het tijdstip van de ziekmelding kan per school verschillen. Informeer bij je leidinggevende over de afspraken.

De bedrijfsarts kan je oproepen op het spreekuur. Wanneer daartoe aanleiding bestaat, kun je ook zelf een afspraak vragen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt spreekuur op het Centraal Bureau van Esprit Scholen en op één of meerdere van onze scholen. Zodra je daartoe in staat bent, dien je het werk te hervatten. Je meldt je hersteld bij je direct leidinggevende, ongeacht of je die dag ingeroosterd bent of niet. De regels die gelden binnen Esprit Scholen kun je terugvinden in ons verzuimprotocol. Medewerkers van Esprit Scholen worden geacht in geval van ziekte de voorschriften uit dit verzuimprotocol na te leven.

Verzuim- en reintegratie protocol

Absence and Reintegration protocol