Bedrijfshulpverlening

Binnen Esprit Scholen zijn een aantal medewerkers opgeleid om bij calamiteiten, zoals bij brand of een stroomstoring, binnen en rondom de school hulp te bieden. Dit zijn bedrijfshulpverleners. Zij verlenen onder andere EHBO, alarmeren en evacueren medewerkers en onderhouden contacten met externe hulpdiensten bij calamiteiten. De bedrijfshulpverleners ontvangen een financiële vergoeding conform cao. 

Bij Esprit Scholen betalen we deze toelage jaarlijks (€ 185 euro bruto). Ploegleiders ontvangen deze uitbetaling dubbel. Uitbetaling geschiedt op basis van een opgave van de jaarlijks verplichte certificering.