Bedrijfshulpverlening

Binnen Esprit Scholen zijn een aantal medewerkers opgeleid om bij calamiteiten, zoals bij brand of een stroomstoring, binnen en rondom de school hulp te bieden. Dit zijn bedrijfshulpverleners. Zij verlenen onder andere EHBO, alarmeren en evacueren medewerkers en onderhouden contacten met externe hulpdiensten bij calamiteiten. De bedrijfshulpverleners ontvangen een financiële vergoeding conform cao.