Arbohulpmiddelen

In sommige situaties is het noodzakelijk om de werkplek aan te passen aan de specifieke behoefte van de medewerker. Met advies van de bedrijfsarts kan Esprit Scholen bijdragen aan de kosten.

 Vergoeding arbomiddelen

Memo Regarding Health and safety equipment guidelines