Spaarverlof

Verlof sparen kan alleen indien er geen sprake is van boventalligheid of verdringing. Wanneer dit het geval is wordt dit door het College van Bestuur voorafgaande aan de aanvraag dan wel voorafgaand aan het betreffende schooljaar (bij lopende gevallen) kenbaar gemaakt.

Het spaarverlof wordt herkenbaar in de jaartaak opgenomen (roosteren). 

i Zie CAO VO 2019/2020 - Artikel 15.8 Bijlage 5 Regeling Spaarverlof VO

i Zie CAO PO 2019/2020 - Artikel 8.20 Bijlage IX Regeling Spaarverlof PO