Kortdurend verlof / Kort buitengewoon verlof

In de CAO VO en de CAO PO zijn een aantal regels vastgelegd rond kortdurend verlof. Het aanvragen van kortdurend verlof gebeurt altijd bij de eigen leidinggevende en bij diens afwezigheid bij zijn vervanger. In aanvulling op de CAO wordt dokters- en tandartsbezoek ook als kortdurend verlof geregistreerd en als zodanig behandeld. Dit met de aanvulling dat afspraken zo mogelijk buiten werktijd en vooral buiten lestijd worden gepland, dan wel aan het begin of einde van de dag.