Compensatie

Voor onderwijsondersteunend personeel (OOP) geldt dat de vakantie verplicht moet worden opgenomen in de schoolvakanties (uitgezonderd de eerste en de laatste week van de zomervakantie). Ter compensatie hiervan worden per kalenderjaar 2 compensatiedagen toegekend aan deze groep medewerkers. Deze regeling geldt uitsluitend voor onderwijsondersteunend personeel (OOP).