De lezingenreeks

Lezing Backward Designing

Esprit Scholen is in januari 2018 gestart met een lezingenreeks van actuele thema’s in het onderwijs. Inspirerende sprekers worden uitgenodigd om medewerkers te informeren over relevante ontwikkelingen en trends. 

Op 12 november 2018 vindt de lezing Backward Designing plaats. Een blik werpen in de toekomst en van daaruit terug redeneren naar wat nodig is, is in het onderwijs een belangrijk kenmerk van 'backward design'. In deze bijdrage belicht Nienke Nieveen (leerplanontwikkelaar bij SLO en universitair hoofddocent lerarenopleiding) de achtergronden, de bijbehorende stappen en de toepassing ervan. 

De lezing vindt plaats op het Marcanti College, Jan van Galenstraat 31 te Amsterdam. 

Lees het curriculaire spinneweb en materialen

Aanmelden voor de lezing?

De lezingenreeks is bedoeld voor alle medewerkers (zowel uit het PO als VO). Heb je interesse in een lezing, noteer de datum in je agenda!

Je kunt je uiterlijk twee maanden van te voren inschrijven voor een lezing. Wil je je aanmelden voor de lezing ‘Backward Designing’ klik hier

De Esprit Academie

De Esprit Academie is een intensief leertraject voor docenten. Begin dit schooljaar hebben in totaal zeven medewerkers zich aangemeld voor dit traject. Het programma is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is gestart met het Job Twinningtraject waarbij zeven deelnemers zijn gekoppeld aan niet onderwijsgerelateerde organisaties. Doel van dit traject is een kruisbestuiving tussen het onderwijs en andere sectoren. Via deze uitwisseling nemen partijen een kijkje in de keuken van elkaars organisatie. Onze twinningpartners zijn o.a. de Meervaart, Luchtverkeersleiding Nederland, Van Gogh museum, Veiligheidsregio Kennemerland, Pakhuis de Zwijger en Good Habbitz. De tweede fase  bestaat uit een inhoudelijk deel waaronder de lezingenreeks en een intervisiedeel. Deelnemers sluiten het traject af met een afsluitende opdracht. Heb je interesse in de Esprit Academie? Voor informatie kun je terecht bij N. Sert, n.sert@cb.espritscholen.nl

Contactinformatie 
Mocht je vragen hebben over de lezing, het aanmelden of over de lezingenreeks, dan kun je contact opnemen via dit e-mail adres: n.sert@cb.espritscholen.nl