Esprit Academy

Esprit Scholen wil een inspirerende leeromgeving bieden waarin medewerkers in iedere fase van hun loopbaan kennis en vaardigheden kunnen opdoen. Daarom investeren we veel in de professionaliteit van medewerkers door het aanbieden van opleidingen en trainingen. We geloven namelijk dat een goed opleidings- en professionaliseringsbeleid zich uitbetaalt in beter onderwijs voor onze leerlingen.

De Esprit Academy vervangt de opleidingscarrousel. Anders dan het aanbod van de opleidingscarrousel, zullen er binnen de Esprit Academy (op basis van ontwikkelvragen van medewerkers en teams) maatwerktrajecten voor verschillende doelgroepen worden ontwikkeld. De Esprit Academy zal in de loop van het jaar verder vorm krijgen en bijdragen aan structurele kennisontwikkeling. De stuurgroep Samen Opleiden en Professionaliseren, bestaande uit een bestuurslid, drie schooldirecteuren en HR, is in het leven geroepen om de Esprit-brede professionaliseringstrajecten met elkaar te verbinden en verder te ontwikkelen. Met ons motto ‘Grenzenloos leren in Amsterdam’ streven wij naar goed onderwijs door samen te leren en waardevol werk te creëren voor al onze medewerkers.

Heb je vragen over het aanbod, neem dan contact op via het volgende e-mailadres: hradministratie@cb.espritscholen.nl

 

Aanmelden? Klik hier

Learning without boundaries with Esprit Academy
 

Esprit Schools offers a workplace in which employees can continue to develop, refine and enhance their skills and talents. We work on the assumption that ongoing development among staff members is the norm. We recognise the value of learning and research in the workplace and training school teachers in Amsterdam and beyond.
Esprit Schools is a recognised teacher-training organisation where training and research are carried out in and with the schools. This involves a strong link between educating students, overseeing new teachers and ensuring continuing development among more experienced teachers. We offer our staff members the right opportunities for professional progress. Lifelong learning is one aspect of this because, for professionals, learning never stops.

The Esprit Academy is replacing the Education Carousel. It is also different than the Education Carousel. Based on development questions from employees and teams, there will be specified courses for different target groups. The Esprit Academy will develop in the course of this year and will contribute to structural development of knowledge. The steering group ‘Samen opleiden en Professionaliseren’ (a board member, three school principals and HR) will make the connection between the courses of professionalisation and will also develop them further. Our motto ‘Learning without Boundaries in Amsterdam’ encapsulates how we are striving to provide the best education for our students and the most rewarding and valuable work for our staff members.

Sign up for one of the courses of the Esprit Academy! 

Contact information: 
If you have any questions, please contact HR administration, by email hradministratie@cb.espritscholen.nl