Startende docenten binnen Esprit Scholen

Een kwart van de starters verlaat binnen 5 jaar het onderwijs. Een gemiste kans! Esprit Scholen vindt goede begeleiding belangrijk voor de vernieuwing, kwaliteit en toekomst van het onderwijs. Starters zijn docenten met een formele aanstelling die minder dan 3 jaar werkzaam zijn in het beroep. Hieronder vallen dus ook onbevoegde docenten, zij-instromers, herintreders en leraren-in-opleiding. De grootste groep bestaat echter uit docenten die net zijn afgestudeerd aan de lerarenopleiding.

Ook vanuit goed werkgeverschap is het van belang dat starters groeien en zich ontwikkelen in het vak. Goede begeleiding zorgt ervoor dat starters een sterker zelfbeeld ontwikkelen, meer zicht krijgen op het organisatiebeleid en meer focus tonen in de doelen die ze in de klas willen behalen. Het allerbelangrijkste is dat starters meer vertrouwen krijgen. Daardoor kunnen ze groeien en dus betere prestaties leveren. Zo voorkomen we uitval en verlies van potentieel talent, ook bij de tekortvakken. Bovendien bieden we onze startende collega’s op deze manier een succesvolle start van hun onderwijscarrière.

Binnen Esprit Scholen is een werkgroep opgericht die een inductiebeleid voor starters heeft otnwikkeld. Het inductieprogramma voorziet idealiter in de wensen en behoeften van de starter en de school en haar leerlingen. Het schetst de beleidskaders rondom het begeleiden en beoordelen van startende docenten. De scholen binnen Esprit en hun leerling- en docentenpopulatie verschillen onderling echter sterk. Daarom biedt het inductiebeleid straks ook de nodige ruimte om het beleid ‘schooleigen’ in te kleuren.

Kaderbeleid