Professionalisering

De samenleving verandert in een snel tempo. De maatschappij stelt dan ook hogere eisen, niet alleen aan volwassenen maar ook aan jongeren. Dit vraagt van de PO en VO scholen om continue aandacht voor professionalisering. Want alleen met goed opgeleide, breed inzetbare en zichzelf ontplooiende medewerkers, kun je leerlingen onderwijs bieden dat hen voorbereidt op deze steeds complexer wordende samenleving.

Uitgangspunt is dat iedere leerling onderwijs verdient dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt. De doorlopende professionalisering van medewerkers vormt daarbij de beslissende factor voor succes: in het sterk veranderende onderwijslandschap zijn goed opgeleide, breed inzetbare en zichzelf ontplooiende medewerkers essentieel.