PO Functiehuis

Het PO functiehuis bestaat uit alle functies die op PO scholen van Esprit Scholen voor kunnen komen. Het formatieplan per school bepaalt welke functies uiteindelijk op een school gebruikt worden. 

Voor elke functie zijn in generieke termen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd in een functiebeschrijving. De functies zijn gewaardeerd met het functiewaarderingsysteem voor primair onderwijs. Dit systeem is net als dat voor andere onderwijssectoren gebaseerd op het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid, Fuwasys. Wij gebruiken voor het merendeel van de functies de voorbeeldfunctiebeschrijvingen zoals deze zijn opgesteld door cao-partijen.

Functiebeschrijvingen zijn niet alleen een instrument om het niveau van een functie te bepalen. Ze zijn ook bedoeld om als leidraad te kunnen dienen en duidelijkheid te verschaffen voor de organisatie en de medewerkers over welke taken er worden uitgevoerd met welke verantwoordelijkheden en  bevoegdheden.

Het PO functiehuis is onderdeel van ons strategisch HR beleid. 

Benieuwd naar het PO Functiehuis? Klik hier

Benieuwd naar alle functiebeschrijvingen PO? Klik hier