Uitruilregeling

Esprit medewerkers kunnen voor 2020 opnieuw gebruik maken van de "uitruilregeling reiskosten woon-werk verkeer". Via de uitruilregeling heb je de mogelijkheid om een deel van je bruto eindejaarsuitkering uit te ruilen voor een aanvullende netto reiskostenvergoeding. De uitruilregeling kun je aanvragen via je persoonlijke account in Youforce. De aanvraag moet vóór 1 januari 2020 zijn ingediend. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

De actuele toelichting op de regeling (versie 2019) vind je op de website van Dyade, onder de landelijke Dyade uitruilregeling, zie: 

Uitruilregeling Dyade