Regeling reiskosten woon-werk verkeer

De vergoeding die medewerkers ontvangen voor het woon-werkverkeer (verplaatsingskosten) wordt vastgesteld conform CAO. 

In samenwerking met de gemeente Amsterdam wordt er van 1 augustus 2017 tot en met 1 augustus 2019 een extra reiskostenvergoeding betaald aan leerkrachten die werkzaam zijn bij de PO-scholen van Esprit. 

i CAO VO 2018/2019, Artikel 13.1, Bijlage 3, Regeling Verplaatsingskosten               

i CAO PO 2018/2019, Artikel 7.3