Regeling reiskosten woon-werk verkeer

De vergoeding die medewerkers ontvangen voor het woon-werkverkeer (verplaatsingskosten) wordt vastgesteld conform CAO. 

i CAO VO 2016/2017, Artikel 14.1, Bijlage 3, Regeling Verplaatsingskosten               

i CAO PO 2016/2017, Artikel 7.3