Levensfasebewust personeelsbeleid

Het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in het primair en voortgezet onderwijs is een actueel thema. In het PO heeft  iedere werknemer het recht om jaarlijks 40 uren van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid. In het VO krijgt iedere docent jaarlijks de beschikking over 50 uren die aangewend kunnen worden voor verschillende doeleinden.

i Zie CAO PO 2019/2020: art. 8a Duurzame Inzetbaarheid

Recente aanvulling Levensfasebewust Personeelsbeleid (VO)

Addendum age-aware human resources policy (VO)

Levensfasebewust Personeelsbeleid (VO)

Age-aware human resources policy (VO)