Salaris

Je salaris wordt elke maand rond de 25ste betaald. De salarisadministratie van Esprit Scholen is uitbesteed aan Dyade. 

Je salarisstrook wordt digitaal verstrekt. Hiervoor ontvang je na indiensttreding een inlogcode vanuit het systeem. Volg de instructies om je salarisstrook te kunnen zien. Controleer regelmatig de inhoud van je salarisspecificatie. Mocht iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met je leidinggevende of de personeelsadministratie van jouw school. Ook je jaaropgaven zijn digitaal beschikbaar. Mocht je de inlogcode niet hebben ontvangen, stuur dan een mail naar espritinlog@dyade.nl.

Op de website van Dyade vind je veel algemene informatie omtrent wet- en regelgeving, maar ook formulieren om bijvoorbeeld ouderschaps- en zwangerschapsverlof te berekenen.

i Dyade

Uitleg van de salarisstrook

How to read your salary slip