Pensioen

Wanneer je bij Esprit Scholen werkt bouw je pensioen op. Het ABP voert deze pensioenregeling uit. De premies die hiervoor zijn verschuldigd worden door Esprit Scholen automatisch ingehouden op het salaris en gestort naar je pensioenpolis bij het ABP. Op de website van het ABP vind je extra mogelijkheden en keuzes die je kunt maken ten aanzien van je pensioen.

ABP

Wanneer je in dienst komt bij Esprit Scholen en dus automatisch pensioen gaat opbouwen bij het ABP kun je ervoor kiezen om de waarde van eerder opgebouwde pensioenen over te dragen naar het ABP. Wanneer je dat wilt is het verstandig dit binnen 6 maanden na indiensttreding bij Esprit Scholen te doen. Op de website van het ABP wordt uitgelegd of deze waardeoverdracht in jouw persoonlijke situatie verstandig is en hoe dit is te regelen. Ook het aanvraagformulier daarvoor staat op de website van het ABP. Ben je immigrant? Op de volgende website kun je informatie vinden over de inkoop van gemiste AOW jaren: SVB

Loyalis

Loyalis is specialist in inkomenszekerheid en pensioenaanvullingen en biedt producten en diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, nabestaandenregelingen en pensioen. Iedereen die werkt bij Esprit Scholen kan bij Loyalis verzekeringen afsluiten. Wanneer je besluit een verzekering bij Loyalis af te sluiten via je werkgever zal de premie automatisch van je salaris wordeningehouden en worden gestort naar Loyalis.