Overige verzekeringen

Op het Facilitair Bureau worden voor alle Esprit scholen taken uitgevoerd met betrekking tot verzekeringen en schademeldingen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, inbraak, vermissing of vernieling van persoonlijke eigendommen van bezoekers, leerlingen en personeel.

Het Facilitair Bureau beheert onder andere de volgende verzekeringen:

Collectieve Ongevallenverzekering: voor dekking van schades die tijdens schooltijd zijn ontstaan en die niet door de eigen ziektekostenverzekering worden uitgekeerd. Verbonden aan een bepaalde maximum uitkering;

Reisongevallen / reisbagageverzekering: voor ontstane schade tijdens de door de school georganiseerde schoolreizen in Nederland en naar het buitenland;

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bedrijven/scholen: dekking van schades ten gevolge van onrechtmatige daad.

Al deze verzekeringen zijn van toepassing voor leerlingen, personeelsleden, vrijwilligers, stagiaires en bestuursleden en zijn in eerste instantie aanvullend op de eigen particuliere verzekeringen.

Inboedel- en opstalverzekeringen voor alle scholen (m.u.v. Montessorischool Landsmeer[1]): voor dekking van schade aan persoonlijke eigendommen van bezoekers, leerlingen en personeel wordt bij diefstal en inbraak tot een maximum bedrag van €500,- vergoed, als is voldaan aan de polisvoorwaarden;

WA- en ongevallenverzekeringen: voor dekking van schade tijdens stages in binnen- en buitenland gedurende de stagetijden en de reistijd naar de stageplaats.

In het algemeen geldt dat de school niet aansprakelijk is voor diefstal, inbraak, vermissing of vernieling van persoonlijke eigendommen van bezoekers, leerlingen en personeel. Dit geldt ook nadrukkelijk voor door leerlingen meegebrachte laptops/mobiele telefoons en dergelijke.

Voor detailinformatie over de actuele verzekeringen, dekkingen, specifiek advies en claimaanspraken kun je contact opnemen met de afdeling Facilitair van het Centraal Bureau.

[1] Voor de Montessorischool Landsmeer gelden andere voorwaarden t.a.v. inboedel-, opstal- en glasverzekering, omdat dit via de gemeente Landsmeer loopt.