Vensters PO en VO

Vensters VO is een product van de VO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van bijvoorbeeld Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school publiceren op hun website via een link. Daarnaast worden gegevens over elke VO-school gepubliceerd op de landelijke website.

www.schoolvo.nl

Esprit Scholen is in 2013 gestart met het in gebruik nemen van de Vensters voor Verantwoording voor het primair onderwijs. In Vensters PO staan de actuele gegevens van de basisscholen met betrekking tot onderwijsopbrengsten, leerling-populatie, financiën en personeel. Vensters PO zal in de periode tot en met het voorjaar van 2015 samen met schoolbesturen en PO-scholen verder worden ontwikkeld. 

www.vensterspo.nl