Samenwerking

Esprit Scholen heeft de volgende externe bestuurlijke samenwerkingsverbanden:

Vereniging OSVO

de vereniging OSVO is een vereniging van vertegenwoordigers van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De vereniging heeft een gekozen bestuur met een onafhankelijke voorzitter. De voorzitter van het College van Bestuur van Esprit Scholen is lid van het bestuur van OSVO.

Samenwerkingsverband VO Amsterdam Diemen

Esprit Scholen is lid van dit samenwerkingsverband en de voorzitter van het College van het Bestuur van Esprit Scholen is lid van het bestuur c.q. voorzitter van het bestuur van het Samenwerkingsverband.

Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)

dit is het bestuurlijk overleg van de Amsterdamse scholen voor het primair onderwijs. Esprit Scholen maakt deel uit van dit overleg.

Convenant met het ROC van Amsterdam

Esprit Scholen en het ROC van Amsterdam hebben een meerjarig convenant gesloten om de samenwerking en de doorlopende leerroutes in de praktijk te realiseren.

Academische opleidingsschool

dit is een samenwerkingsverband tussen Esprit PO Scholen, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam om studenten op te leiden.

Opleiden met Esprit

dit is een samenwerking tussen Esprit Scholen en Hogeschool van Amsterdam om studenten op te leiden. Naar de website Opleiden met Esprit