Organisatie

  

Manifest

Lees het onderwijsmanifest 2018 - 2022

Organogram

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. De Raad houdt toezicht op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken van Esprit Scholen.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen en is eindverantwoordelijk. De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand.

Management Team

De schooldirecteuren vormen samen het management team. Het management team is een belangrijk overleg- en adviesorgaan voor het College van Bestuur.

Bestuurssecretariaat

Het College van Bestuur wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat.

Juridische zaken

De bedrijfsjurist adviseert het College van Bestuur, de directeuren van de verschillende Esprit scholen en afdelingen op het Centraal Bureau.

Medezeggenschap

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO.

Control

De afdeling Control houdt zicht bezig met onder andere het adviseren van het CvB, RvT en de schooldirecteuren, het maken en bewaken van financieel beleid, strategische en tactische advisering en beleidsontwikkeling op het terrein van Control en Managementinformatie.

Centraal bureau

Het Centraal Bureau levert ondersteunende diensten voor het primaire proces en bestaat uit de afdelingen:

  • facilitaire zaken, inkoop en vastgoed
  • financiën en salarisadministratie
  • personeel en organisatie
  • Informatiemanagement en applicatiebeheer
  • Onderwijskwaliteit

Scholen

Klik hieronder voor een overzicht met alle scholen van Esprit Scholen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik gemaakt van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.