Control

  

De afdeling Control heeft onder andere de volgende aandachtsgebieden/werkzaamheden:

 • Adviseren van het College van Bestuur, Raad van Toezicht en de directeuren van de scholen.
 • Maken en bewaken van financieel beleid.
 • Strategische en tactische advisering en beleidsontwikkeling op het terrein van Control en Managementinformatie (organisatiebreed).
 • Bewaken van de financiën en het gehele proces van planning en control van Esprit Scholen
 • Bewaken van de voortgang op het terrein van het risicomanagement
 • Toetsen van beleidsvoornemens op financieel-economische consequenties en aandragen van alternatieven.
 • Vertalen van strategisch bedrijfseconomisch beleid naar tactisch / operationeel beleid.
 • Ondersteunen van de scholen bij de uitvoering van het financiële beleid
 • Onderhouden financiële contacten met verschillende externe partijen
 • Bewaken van de administratieve organisatie.
 • Voorbereiden van (financiële) stukken voor de auditcommissie en de Raad van Toezicht.

Producten van de afdeling Control zijn onder andere:

 • De kaderbrief voor de begroting en de meerjarenbegroting
 • De begroting en de meerjarenbegroting
 • De periodieke en adhoc rapportages en (financiële) prognoses.
 • Financiële analyses.
 • Business cases.
 • Uitvoering van operationele en financiële audits.
 • Risicoanalyse rapportages.

 

Contactgegevens

De afdeling control is te bereiken op control@cb.espritscholen.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.