Interne Vertrouwenspersonen

Ouders en leerlingen kunnen zich wenden tot  de interne vertrouwenspersoon van de eigen school. Contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon vindt u op de website van desbetreffende school.

 

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de interne en externe vertrouwenspersoon is  te vinden in de Klachtenregeling. 

Esprit Scholen vindt het van groot belang dat de interne vertrouwenspersonen onderling en de externe vertrouwenspersonen goed samenwerken om optimale kwaliteit te leveren op het gebied van sociale veiligheid.

 

 

De contactgegevens vindt u op de website van de school.

Medewerkers van Esprit Scholen kunnen zich rechtstreeks richten tot de externe vertrouwenspersonen