Geschillen

Geschillen

Esprit Scholen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen voor de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten.

Er zijn verschillende commissies die Onderwijsgeschillen in stand houdt, waaronder:

  • De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Deze commissie neemt klachten van ouders, leerlingen en/of personeelsleden in behandeling die gaan over gedragingen of beslissingen van een functioneel bij de school betrokken persoon.

  • De Commissie van beroep

Werknemers die het niet eens zijn met bepaalde besluiten van hun werkgever, kunnen daartegen in beroep gaan bij de Commissie van beroep.

  • De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen).

Deze commissie behandelt geschillen die spelen tussen het bestuur/schoolleiding en de (G)MR, bijvoorbeeld instemmings- of adviesgeschillen.

  • De Commissie Passend Onderwijs (GPO).

Deze commissie behandelt geschillen over toelating en verwijdering van leerlingen en over de vaststelling of bijstelling van een ontwikkelingsperspectief van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

Op de website van Onderwijsgeschillen is meer informatie te vinden over de verschillende commissies.

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 - 2809590
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl