Alice Vlottes
Jac Reus

Externe vertrouwenspersoon

Overal waar mensen samen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen. Te denken valt aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende, de docent of de mentor. Soms is dat niet genoeg.

Werknemers van Esprit Scholen kunnen dan terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw, op basis van een advies van CvB/MT en GMR. 

Alice Vlottes heeft als projectleider Pestweb veel te maken gehad met pesten en digitaal pesten (site en hulplijn tegen pesten). Zij heeft vele vragen van ouders en docenten beantwoord en geadviseerd hoe om te gaan met sociaal onveilige situaties. Ook docententeams heeft zij getraind in de aanpak van pesten. Als mediator heeft zij de vaardigheden om met succes bij conflicten te bemiddelen, zodat mensen weer met elkaar on speaking terms komen en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Zij is schoolpsycholoog op het voortgezet onderwijs en docent op een Hogeschool geweest. Verder vervulde zij de functie van vertrouwenspersoon op een Hogeschool. Naast haar functie als adviseur/vertrouwenspersoon werkt zij in een gezondheidscentrum als psycholoog.

alicevlottes@bezemerkuiper.nl of 06-25051960

Jac Reus heeft als tropenarts jarenlange ervaring opgedaan met andere culturen, in Nederland is hij werkzaam geweest als sociaal geneeskundige. Als lid van de ouderraad van het 4e Gymnasium heeft hij deelgenomen aan zowel de MR van het 4e Gymnasium als de GMR van Esprit Scholen.

jacreus@hotmail.com of
06 - 53181130 / 020 – 6121657

Interne vertrouwenspersoon

Ouders en leerlingen kunnen zich wenden tot  de interne vertrouwenspersoon van de eigen school. Contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon vindt u op de website van desbetreffende school.

 

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de interne en externe vertrouwenspersoon is  te vinden in de Klachtenregeling.

Esprit Scholen vindt het van groot belang dat de interne vertrouwenspersonen  onderling en de externe vertrouwenspersonen goed samenwerken om optimale kwaliteit te leveren op het gebied van sociale veiligheid.


Vastgesteld d.d. 20.04.2016