Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. De Raad houdt toezicht op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken van Esprit Scholen. De Raad beoordeelt ook het functioneren van het College van Bestuur. Daarnaast geeft de Raad advies aan het College van Bestuur.

De afspraken staan in het reglement Raad van Toezicht.
Reglement Raad van Toezicht

Daarnaast als bijlage bij het reglement Raad van Toezicht het toetsingskader voor toezicht en werkgeverschap.
Toetsingskader Raad van Toezicht

 

Leden van de Raad van Toezicht:

 • Mevrouw S.S. Lutchman (voorzitter) - Lid van het bestuur en voorzitter van de Adviesgroep van European Women on Boards, Brussel
 • De heer F.A. Roozen - Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter Postgraduate School FEWEB. Lid Raad van Commissarissen Ice Cold Storage Holding BV, Lid Raad van Toezicht Zijlstra Center, Lid Academic Board NCOI Business School, Lid Raad van Advies Vereniging Register Controllers 
 • Mevrouw J.S. Duttenhofer - Juridisch adviseur.
  Lid Raad van Commissarissen Stichting Woondiensten Aarwoude, Voorzitter Klachtencommissie SVOAZ (Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid)
 • Mevrouw M.F. van den Berg - Lid Raad van Bestuur Woningstichting Eigen Haard en Voorzitter Raad van Commissarissen UnetoVNI-verzekeringen 
 • De heer M.J.S.M. van der Meer - Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Tilburg Lawschool en het CAOP in Den Haag. Onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor de MBO-sector verbonden aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
 • De heer R.W.J Rijk - Voorzitter College van Bestuur Stichting Carmelcollege 
   

 

Binnen de Raad van Toezicht zijn 3 commissies actief:

 • Auditcommissie: adviseert de Raad van Toezicht over het financieel beleid en beheer van Esprit. De afspraken staan in het reglement Auditcommissie.
  Reglement Auditcommissie