Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. De Raad houdt toezicht op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken van Esprit Scholen. De Raad beoordeelt ook het functioneren van het College van Bestuur. Daarnaast geeft de Raad advies aan het College van Bestuur.

De afspraken staan in het reglement Raad van Toezicht.
Reglement Raad van Toezicht

Daarnaast als bijlage bij het reglement Raad van Toezicht het toetsingskader voor toezicht en werkgeverschap.
Toetsingskader Raad van Toezicht

 

Leden van de Raad van Toezicht

 • Mevrouw S.S. Lutchman (voorzitter)

  • Directeur/eigenaar BestLife B.V.
  • Lid van de Adviesgroep van European Women on Boards, Brussel, België
  • Lid Raad van Toezicht Haagse Hogeschool, lid Remuneratiecommissie

 • De heer A. Amhaini

  • Zakelijk Directeur NTR

 • Mevrouw J.S. Duttenhofer

  • Vertegenwoordiger Groot Eigenaar bij Stichting Pré Wonen
  • Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Dunamare
  • Voorzitter Klachtencommissie tevens voorzitter Commissie van Beroep SVOAZ (Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid
  • Onafhankelijk commissievoorzitter bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)
  • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Gezinssupport.nu BV

 • Mevrouw M.F. van den Berg

  • Lid College van Bestuur Hogeschool Inholland
  • Voorzitter RvC Techniek Nederland Verzekeringen
  • Lid Raad van Toezicht MOC ’t Het Kabouterhuis

 • De heer M.J.S.M. van der Meer

  • Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Tilburg Lawschool en het CAOP in Den Haag
  • Onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor de MBO-sector verbonden aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
  • Lid van de Sociaaleconomische Raad Brabant
  • Lid van de Raad van Advies van Consortium Beroepsonderwijs
  • Voorzitter Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen

 • De heer R.W.J Rijk (vice-voorzitter)

  • Voormalig voorzitter College van Bestuur Stichting Carmelcollege 
    

 

Binnen de Raad van Toezicht zijn 3 commissies actief:

 • Auditcommissie: adviseert de Raad van Toezicht over het financieel beleid en beheer van Esprit. De afspraken staan in het reglement Auditcommissie.
  Reglement Auditcommissie