De afspraken over de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de volgende documenten:

Statuut medezeggenschap

Reglement MR 

Reglement GMR PO

Reglement GMR VO 

Huishoudelijk reglement GMR 

Verkiezingsreglement GMR (wordt geplaatst zodra beschikbaar)

Advies Goede medezeggenschap