Medezeggenschap

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO. Het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Esprit hechten veel waarde aan goede medezeggenschap. Dat wil zeggen: meedenken over de beleidsvorming, bewaken van en aanspreken op afgesproken beleid en zonodig tegengas geven aan het (College van) Bestuur en de eindverantwoordelijken van de Esprit Scholen.