Management team

De schooldirecteuren vormen samen het management team. Het management team is een belangrijk overleg- en adviesorgaan voor het College van Bestuur.

In het management statuut staan de taken en bevoegdheden die door het College van Bestuur zijn gemandateerd aan de schooldirecteuren.

Management statuut van Esprit Scholen